Người lao động chính là nguồn lực và yếu tố quyết định đến sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Do đó Thành Luân Đảo Ngọc luôn xây dựng và phát triển đội ngũ CBCNV giỏi trong các lĩnh vực, tạo dựng môi trường làm việc hấp dẫn, chuyên nghiệp, thân thiện, hiện đại, kết hợp hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của cán bộ, công nhân viên.

   Thành Luân Đảo Ngọc luôn trân trọng những giá trị do người lao động tạo ra và đóng góp cho doanh nghiệp, không phân biệt quốc tịch, độ tuổi, giới tính, trình độ. Công ty quản lý và đánh giá người lao động theo năng suất và hiệu quả công việc, đem lại cơ hội công bằng cho tất cả các cán bộ, công nhân viên trong quá trình làm việc và tạo điều kiện để họ có thể phát huy năng lực tối đa.

    Lương, thưởng và bảo hiểm, phúc lợi

   Thành Luân Đảo Ngọc luôn duy trì mức lương cho cán bộ, nhân viên cao hơn so với mặt bằng lương chung của các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực trên thị trường. Nhằm thu hút nhân tài, Công ty có chính sách lương đặc biệt cạnh tranh đối với các nhận sự giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan, một mặt để giữ chân cán bộ, nhân viên, mặt khác thu hút nhân lực giỏi từ nhiều nguồn khác nhau và làm việc cho Công ty.

      Việc trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Công ty còn tham gia bảo hiểm tai nạn cho 100% CBCNV để họ được hưởng các chế độ khi không may gặp rủi ro ngoài giờ làm việc.

   Hàng năm, Công ty thường đánh giá, điều chỉnh các chính sách phúc lợi, tạo thêm nhiều đãi ngộ thiết thực cho toàn thể cán bộ, công nhân viên để người lao động yên tâm làm việc và cống hiến cho Công ty.

    Các chính sách phúc lợi khác của Công ty

   Tổ chức các hoạt động lễ hội, sinh hoạt tập thể, tổ chức cho cán bộ, công nhân viên cùng gia đình đi thăm quan, nghỉ mát... qua đó CBCNV cũng sẽ có cơ hội hiểu nhau hơn và phát huy được tinh thần làm việc nhóm hiệu quả hơn;

   Tổ chức các khóa đào tạo về chuyên môn nhằm hoàn thiện các kỹ năng, khiến thức đáp ứng được yêu cầu và thách thức trong công việc, có cơ hội tham gia các buổi huấn luyện thực tế được tổ chức thường xuyên để mọi người có thể trải nghiệm và học hỏi.

    Khen thưởng

   Cán bộ, công nhân viên có thành tích, đóng góp vào hiệu quả hoạt động của bộ phận đều được ghi nhận, biểu dương và khen thưởng.

   Tất cả những chính sách đãi ngộ phúc lợi được xây dựng hướng tới mục tiêu tạo động lực và thúc đẩy cán bộ nhân viên làm việc hết mình để khẳng định bản thân và phát triển sự nghiệp.